Medarbetare

Tandläkare

Martin Janda
Specialist i Oral Protetik

Anna Tenland
Leg. Tandläkare

Niklas Thuring
Leg. Tandläkare

Tandhygienister

Zsuzsa Tar

Gulser Azizoglu

Tandsköterskor

Jenny Gren

Ann Hartman

Suzanne Hägersten


Gunilla Gellström