Våra medarbetare

Martin Janda
Martin Janda
Leg. tandläkare

Specialist i Oral Protetik

Niklas Thuring
Niklas Thuring
Leg. tandläkare

Anna Tenland
Anna Tenland
Leg. tandläkare

Martin Janda
Zsuzsa Tar
Leg. Tandhygienist

Niklas Thuring
Gulser Azizoglu
Leg. Tandhygienist

Martin Janda
Jenny Gren
Tandsköterska

Niklas Thuring
Ann Hartman
Tandsköterska

Anna Tenland
Suz Hägersten
Tandsköterska

Gunilla Gellström
Tandsköterka

Designed with Mobirise - Get more