Medarbetare

Martin Janda
Specialist i Oral Protetik

Anna Tenland
Leg. Tandläkare

Göran Eriksson
Leg. Tandläkare

Ann Rosander
Leg. Tandhygienist

Ingrid Rach
Tandsköterska

Jenny Gren
Tandsköterska