Behandling

Vi utför allmän tandvård, estetisk tandvård, implantatbehandling, barntandvård, behandling med Inman aligner, mm. Tillgång till egna specialister inom käkkirurgi och protetik på kliniken.

Vi har höga ambitioner vad gäller kvalitet och att Du ska känna Dig trygg och väl omhändertagen. Vi strävar efter att Du ska ha en långsiktigt god tandhälsa.