För professionen

Remisser

PGA av Corona är väntetiden på remisser nu väldigt lång. Vi har därmed infört tillfälligt remiss-stopp. Vi arbetar på att hjälpa alla. Men det kan ta tid. För aktuell väntetid kan ni kontakta kliniken.

Vi erbjuder dig som tandläkare att skicka remisser till oss för all sorts protetisk behandling. Vi hjälper dig med dina protetiska behov för dina patienter, och återremitterar patienten till dig när behandlingen är klar. Du får ett utförligt remissvar med information om patientens behandling, materialval, samt vilken uppföljning och kontroller som är lämpliga.

Konsultationer

Önskar du utföra behandlingen själv kan du skicka en konsultationsremiss eller kontakta mig för att hjälpa dig med ett fall.