Medarbetare

Efter semestern kommer resten av personalen att presenteras med bilder


Tandläkare

Martin Janda
Specialist i Oral Protetik

Anna Tenland
Leg. Tandläkare

Niklas Thuring
Leg. Tandläkare


Tandhygienister

Zsuzsa Tar

Leg. Tandhygienist

Gulser Azizoglu

Leg. Tandhygienist

Ann Rossander
Leg. Tandhygienist


Tandsköterskor

Jenny Gren
Tandsköterska

Ann Hartman
Tandsköterska

Suzanne Hägersten

Tandsköterska

Gunilla Gellström
Tandsköterska